مناسبت ها  
     
 
کادر آموزشی و علمی  
 
        " لیست دبیران آموزشگاه نمونه شهید مرشد سال تحصیلی 99-98"  
          نام نام خانوادگي سمت   
    امير  احمدي
دبیر فرهنگ و هنر
 
    کوروش اسلامی
دبیر مطالعات اجتماعی
 
    مسعود  آردیان
دبیر فرهنگ و هنر
 
    محسن بابایی زاده زارچ دبیر علوم تجربی  
    سعید باغبان مشیری دبیر علوم تجربی  
    محسن برزگری دبیر دینی  
    احمدعلی  بنا پور دبیر ادبیات فارسی  
    عليمحمد پارسا دبیر زبان انگلیسی  
    علی   تیموری دبیر ادبیات فارسی  
    هادی جاوید زاده مشاور  
    احمد جعفری ندوشن دبیر عربی  
    رضا جلالی پندری دبیر ادبیات فارسی  
    منصور  جهاندوست دبیر مطالعات اجتماعی  
    حسین حاجی مقصودی دبیر دینی  
    اصغر حسنی دبیر کار و فناوری  
    سیدابوالفضل حسيني دبیر کار و فناوری  
    حسين  حكيمي مزرعه نو دبیر ریاضی  
    مهدی حمیدیان دبیر هنر  
    جواد  حیدری ترک آباد دبیر عربی(دینی)  
    محمدرضا خیاطیان دبیر ریاضی  
    محمدمهدی  دهقان  دبیر ادبیات فارسی  
    مسعود رفعتی فرد دبیر علوم تجربی  
    عادل روئين تن پور دبیر ریاضی  
    سیدعلی سادات اخوی دبیر دینی  
    علي سعادت دبیر ادبیات فارسی  
    عباس  سیف الدینی دبیر علوم تجربی  
    محمدعلی  سیفی پور دبیر زبان انگلیسی  
    سيدحسن شريعتي دبیر دینی  
    علیرضا صحت بین آبادی دبیر ریاضی  
    سيدمصطفي صديقي دبیر ادبیات فارسی  
    سیدمحسن طباطبایی دبیر دینی  
    عباس آقا  طراز دبیر زبان انگلیسی  
    حامد  طلایی دبیر علوم تجربی  
    محسن عباسی فخرآباد دبیر عربی  
    احمد غفوری دبیر مطالعات اجتماعی  
    محمد مهدی  فلاح دبیر عربی  
    اكبر قزلباش دبیر عربی  
    امیر مهدی لاری پور دبیر ریاضی  
    محسن  نقدیان دبیر تربیت بدنی  
    كاظم مساح دبیر کار و فناوری  
    محمدعلي مصباح فر دبیر مطالعات احتماعی  
    عباس مظفري دبیر ریاضی  
    صادق ناظمیان دبیر تربیت بدنی  
    سیدمصطفي ميرجليلي دبیر دینی  
    عادل نعمتي دبیر دینی  
    سيد محمود هاشمي دبیر ریاضی  
    محمدرضا همتی فرد دبیر مطالعات احتماعی  
    محمدحسین  دهقان دبیر زبان انگلیسی  
    داوود سالم مشاور  
    حمیدرضا زارعیان دبیر زبان انگلیسی  
    محسن عشایری پناه دبیر ریاضی  
    عباسعلی شاهدی دبیر ادبیات فارسی  
    محمدرضا لبافیان  بهداشت  
    یونس خادمی دبیر تربیت بدنی  
    محمدحسین
فلاح مدواری
دبیر تفکر و سبک زندگی
 
     
 
 
نقشه سایت