کادر آموزشی و علمی
  لیست دبیران آموزشگاه نمونه شهید مرشد سال تحصیلی 98-97
  ردیف نام نام خانوادگي سمت   تاریخ تولد
  1 امير  احمدي دبیر هنر 53/12/2
  2 کوروش اسلامی
دبیر مطالعات اجتماعی
50/6/15
  3 مسعود  آردیان دبیر هنر 59/2/25
  4 محسن بابایی زاده دبیر علوم تجربی 54/3/7
  5 سعید باغبان دبیر علوم تجربی 54/2/6
  6 محسن برزگری دبیر دینی(قران) 64/10/12
  7 احمد علی  بنا پور دبیر ادبیات فارسی 52/1/1
  8 علي محمد پارسا دبیر زبان انگلیسی 54/1/7
  9 علی   تیموری دبیر ادبیات فارسی 67/3/14
  10 هادی جاوید زاده مشاور 58/6/17
  11 احمد جعفری دبیر عربی 51/6/30
  12 رضا جلالی دبیر ادبیات فارسی 53/3/2
  13 منصور  جهاندوست دبیر مطالعات اجتماعی 44/2/17
  14 حسین حاجی مقصودی دبیر دینی(قران) 54/3/1
  15 اصغر حسنی دبیر کار و فناوری 51/11/15
  16 سيدابوالفضل حسيني دبیر کار و فناوری 48/4/3
  17 حسين  حكيمي دبیر ریاضی 52/1/1
  18 مهدی حمیدیان دبیر هنر 52/6/21
  19 جواد  حیدری ترک آباد دبیر عربی(دینی) 53/3/20
  20 محمد رضا خیاطیان دبیر ریاضی 43/1/4
  22 مهدی  دهقان  دبیر ادبیات فارسی 60/10/13
  23 مسعود رفعتی دبیر علوم تجربی 55/12/19
  24 عادل روئين تن دبیر ریاضی 51/5/18
  25 سیدعلی سادات اخوی دبیر دینی(قران) 52/4/18
  26 علي سعادت دبیر ادبیات فارسی 53/06/19
  27 عباس  سیف الدینی دبیر علوم تجربی 53/1/1
  28 محمدعلی  سیفی پور دبیر زبان انگلیسی 52/1/16
  29 سيدحسن شريعتي دبیر دینی(قران) 44/12/09
  30 علیرضا صحت دبیر ریاضی 53/4/3
  31 سيدمصطفي صديقي دبیر ادبیات فارسی 48/7/10
  32 سیدمحسن طباطبایی مزرعه نو دبیر دینی(قران) 50/1/1
  33 عباس آقا  طراز دبیر زبان انگلیسی 31/12/4
  34 حامد  طلایی دبیر علوم تجربی 59/1/12
  35 محسن عباسی دبیر عربی 54/3/1
  36 احمد غفوری دبیر مطالعات اجتماعی 51/2/17
  37 محمد مهدی  فلاح دبیر عربی 32/4/11
  38 اكبر قزلباش دبیر عربی 54/6/1
  39 امیر مهدی لاری پور دبیر ریاضی 44/12/4
  40 سیدعلی مجدی دبیر تربیت بدنی 36/5/10
  41 كاظم مساح دبیر کار و فناوری 42/4/7
  42 محمدعلي مصباح فر دبیر مطالعات احتماعی 44/5/15
  43 عباس مظفري دبیر ریاضی 62/1/15
  44 منصور  ملک زاده دبیر تربیت بدنی 41/6/10
  45 سيدمصطفي ميرجليلي دبیر دینی(قران) 38/1/3
  46 عادل نعمتي دبیر دینی(قران) 54/5/3
  47 سيد محمود هاشمي دبیر ریاضی 51/4/7
  48 محمدرضا همتی فرد دبیر مطالعات احتماعی 66/6/30
  49 محمدحسین  دهقان دبیر زبان انگلیسی 75/4/3
  50 دادود سالم مشاور 57/6/12
  51 حمیدرضا زارعیان دبیر زبان انگلیسی 75/5/14
  52 محسن عشایری پناه دبیر ریاضی 65/9/23
  53 عباسعلی شاهدی دبیر ادبیات فارسی 52/3/1
  54 محمدرضا لبافیان  بهداشت 45/5/10