درج مطلب  
       "تاریخچه دبیرستان پسرانه"
​مدرسه دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه شهید مجید مرشد یزد ​با مقطع متوسطه اول ( هفتم هشتم و نهم )با نام قبلی​جابرابن حیان درسال 1366 تأسیس گردید. اولین مدیر و موسس مرکز حاج رضا چشم براه بود که تا سال 1375 اولین مدیر بود.این مدرسه با خانواده شهید مجید مرشد ​افتتاح و درسال 1380 تجهیز شد و در امسال بازتجهیز شد.زمین چمن و کتابخانه دبیرستان درسال 1397 افتتاح و تجهیزشد .....
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت