فضاهای دبیرستان  
             
                 "دبیرستان پسرانه نمونه شهید مجید مرشد یزد - دوره اول"
 
 
  امکانات دبیرستان:
 
15 کلاس مجهز:
 
پیشرفته ترین کلاس ها بابهترین ومجهزترین وسایل موجود حال حاضر در مدارس کشور
 
 
 
آزمایشگاه:
 
آزمایشگاه 30 نفره اختصاصی آموزشگاه با وسایل و امکانات لازم(نظیر : پروژکتور و...)
 
 
 
 
نمازخانه
 
نمازخانه 500 نفره بهداشتی با 500 مهر و امکانات مورد نیاز
 
 
کتابخانه
 
 
کتابخانه مجهز با انواع کتاب ها جهت رفاه بیشتر دانش آموزان و ترویج فرهنگ کتابخوانی
 
 
سالن نجوم
مجهز به تلسکوپ های پیشرفته و فضایی شبیه سازی شده از منظومه شمسی و ماکت های اجرام آسمانی.


 
 
 
 
 
سالن و زمین ورزش
یکی از مجهزترین سالن های مدارس استان شامل میز پینگ پنگ،میز شطرنج،فوتبال دستی،دارت و...
 
 
 
و همچنین دارای زمین چمن مصنوعی فوتسال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت