آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین پایه نهم

قابل توجه دانش آموزان عزیز
1- جهت ورود به آزمون حتما باید با استفاده  از نام کاربری و کلمه عبور مربوط به خودتان وارد وب سایت شده و سپس به قسمت آزمون آنلاین شده ودر ساعت مقرر به قسمت آزمون آنلاین پایه هفتم وارد شوید.
2-مدت زمان پاسخگویی شما 50 دقیقه  از ساعت 20:30 می باشد که باید حتما قبل از پایان وقت آزمون (21:20)  کلید ثبت  را بزنید در غیر اینصورت نمره ای برای شما در نظر گرفته نمی شود.
3- آزمون نمره منفی داشته و به ازای هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح شما حذف می شود.
4- شماره سوالات هر دانش آموز با دانش آموز دیگر   فرق داشته دو توسط سیستم به صورت تصادفی نمایش داده می شود.
5- بعداز اتمام زمان کلی آزمون (21:25)می توانید نتایج خود را مشاهده کنید.

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین پایه هفتم

قابل توجه دانش آموزان عزیز :( روز آزمون  پایه هفتم چهارشنبه  95/10/15از ساعت 17:30تا 18:20 می باشد)
1- جهت ورود به آزمون حتما باید با استفاده  از نام کاربری و کلمه عبور مربوط به خودتان وارد وب سایت شده و سپس به قسمت آزمون آنلاین شده ودر ساعت مقرر به قسمت آزمون آنلاین پایه هفتم وارد شوید.
2-مدت زمان پاسخگویی شما 50 دقیقه  از ساعت 17:30می باشد که باید حتما قبل از پایان وقت آزمون (18:20)  کلید ثبت  را بزنید در غیر اینصورت نمره ای برای شما در نظر گرفته نمی شود.
3- آزمون نمره منفی داشته و به ازای هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح شما حذف می شود.
4- شماره سوالات هر دانش آموز با دانش آموز دیگر   فرق داشته دو توسط سیستم به صورت تصادفی نمایش داده می شود.
5- بعداز اتمام زمان کلی آزمون (18:25)می توانید نتایج خود را مشاهده کنید.

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین پایه هشتم

قابل توجه دانش آموزان عزیز :( روز آزمون  پایه هشتم چهارشنبه  95/10/15از ساعت 19 تا 19:50 می باشد)
1- جهت ورود به آزمون حتما باید با استفاده  از نام کاربری و کلمه عبور مربوط به خودتان وارد وب سایت شده و سپس به قسمت آزمون آنلاین شده ودر ساعت مقرر به قسمت آزمون آنلاین پایه هفتم وارد شوید.
2-مدت زمان پاسخگویی شما 50 دقیقه  از ساعت 19می باشد که باید حتما قبل از پایان وقت آزمون (19:50)  کلید ثبت  را بزنید در غیر اینصورت نمره ای برای شما در نظر گرفته نمی شود.
3- آزمون نمره منفی داشته و به ازای هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح شما حذف می شود.
4- شماره سوالات هر دانش آموز با دانش آموز دیگر   فرق داشته دو توسط سیستم به صورت تصادفی نمایش داده می شود.
5- بعداز اتمام زمان کلی آزمون (19:55)می توانید نتایج خود را مشاهده کنید.