کادر اداری و اجرایی  
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 •  
مهدی 
زحمتکش       
معاونت پایه هشتم
 •  
 •  
 •  
داوود
رحماني
معاونت پایه هفتم
 •  
 •  
 •  
حسین 
دهقانیزاده
معاونت پرورشی
 •  
 •  
 •  
مجید
صادقی
معاونت فناوری
 •  
 •  
 •  
محمدصادق
اسدی
معاونت پایه نهم
 •  
 •  
 •  
سيدمرتضي
ميرحسيني
معاونت اجرایی و اداری
 •  
 •  
 •  
علیمحمد 
دلاوری پور
سرپرست خوابگاه
 •  
 •  
 •  
اکبر
فلاح
سرپرست خوابگاه
 •  
 •  
 •  
محمدصادق
سلطانی
خدمات
 •  
 •  
 •  
عباس
ابراهیمی
سرایدار دبیرستان
 •  
 •  
 •  
حمید
روشن بین 
خدمات
 •  
 •  
 •  
سیدروح الله
رضویان
خدمات
 •  
 •  
مهدی
قصابیان
مربی پرورشی
 •  
ابوالقاسم
دهقان
مربی فرهنگی تربیتی
 •  
 •  
 •  
علیمحمد
فلاح
کارپرداز
 
 •