درج مطلب  
والدین گرامی
به منظور دستیابی به اهداف و اجرای هرچه بهتر برنامه های آموزشگاه و انتقال نظرات، انتقادات و پیشنهادات می توانید با آقای هدشی رئیس اجمن اولیا و مربیان آموزشگاه از طریق شماره تلفن 09138568818 تماس حاصل فرمائید.
زمان  پاسخگویی روز های دوشنبه ها از ساعت 10 الی12